Yargıtay İçtihatları

Yargıtay: Araç Değer Kaybı – Çekici Bedeli – Hasar

cekici bedeli-ankara avukat-dava

Araç Değer Kaybı başvuru formunu doldurarak araç değer kaybı işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla hızlı bir şekilde masraf olmadan sağlayabilirsiniz.

17. Hukuk Dairesi         2016/4299 E.  ,  2019/546 K.
(Yargıtay: Araç Değer Kaybı – Çekici Bedeli – Hasar)

  •  

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki maddi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –
Davacı vekili; 11/12/2014 tarihinde davalıların maliki ve sürücüsü olduğu traktör ile davacıya ait aracın çarpışması şeklinde gerçekleşen kaza sonucu davacının aracında hasar meydana geldiğini ve kazanın oluşumunda davalının tamamen kusurlu olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla hasar bedeli ve değer kaybı için şimdilik 3.000,00 TL’nin ve 295,00 TL çekici bedelinin kaza tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar; kusuru kabul etmediklerini ve talep edilen tazminatın fahiş olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile 3.000,00 TL hasar ve değer kaybı bedelinin kaza tarihi olan 11.12.2014 tarihinden, 295,00 TL çekici ücretinin fatura tarihi olan 15.12.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalıların ../… yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 173,58 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılardan alınmasına 23/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında

Değer Kaybı Danışmanı

Değer Kaybı Danışmanı, 10 yılı aşkın bir süredir araç değer kaybı konusunda uzmanlaşmış bir danışmanıdır. Kaza sonrası aracınızın ikinci el piyasa değerinde meydana gelen düşüşü telafi etmek için size yardımcı olabilir.

Değer Kaybı Danışmanı, sigortacılık alanındaki geniş deneyimine ve araç değer kaybı konusundaki uzmanlığına dayanarak, sizin için en iyi tazminat miktarını almanızı sağlayacaktır.

Bir Yorum Yap

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?