araç alım satımı sonrasında trafik sigortasının geçerliliği

Araç Değer Kaybında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Araç değer kaybında dikkat edilmesi gereken çok önemli temel hususlar bulunmaktadır. Bunlar sırası ile şu şekildedir: 

Araç değer kaybı tahsili için hemen 0543 65 65 905 ara!

Araç Değer Kaybı başvuru formunu doldurarak araç değer kaybı işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla hızlı bir şekilde masraf olmadan sağlayabilirsiniz.

Araç Değer Kaybında Dikkat Edilmesi Gerekenler
  1. Gerçekleşen trafik kazasında kusurun tamamının sizde olmaması gerekmektedir. (İstisnai olarak bazı sigorta şirketleri kasko poliçe teminatları dahilinde araç sahibinin kendi kusuruyla aracına vermiş olduğu değer kaybını da karşılamaktadır.)
  2. Kaza tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresinin geçmemiş olması gerekmektedir.
  3. Aracınızın kullanım kilometresinin 160.000’den fazla olmaması gerekmektedir. Aksi durumlarda, örneğin; 300.000 KM olan bir araçta değer kaybı hesaplaması yapılamamaktadır.
  4. Aracın benzer nitelikte daha önce bir kazaya karışmamış olması gerekmektedir. Örneğin; daha önce bir kaza sonucunda sağ ön ve arka kapısı boyanan bir araç daha sonra tekrar aynı yerlerden zarar görerek bir boyama işlemine tabi tutulursa bu durumun o araçta bir değer kaybına neden olmadığı varsayılmaktadır.

Araç Değer Kaybı Zamanaşımı Süresi

Aracınızın karışmış olduğu trafik kazasının gerçekleşmiş olduğu tarihten itibaren başlayan iki yıllık süre içerisinde aracınızın değer kaybı için sigorta şirketine başvurarak aracınızda gerçekleşen değer kaybının tahsilini isteyebilirsiniz. İki yılı aşkın bir süre önce gerçekleşen bir kazadan kaynaklı olarak aracınızın değer kaybını isteyemezsiniz. Bu konuda bugüne kadar çıkmış olan çok sayıda Sigorta Tahkim Komisyonu ve Yargıtay Kararı bulunmaktadır.

Araç Değer Kaybı Davası Kimlere Karşı Açılır?

Araç değer kaybı bedellerini kasko şirketleri ek teminatlar haricinde karşılanmazlar. Bu nedenle araç değer kaybının meydana geldiği kazada kusurlu olan tarafa değer kaybı davası açmak gerekmektedir. davanın hukuki olarak dayanağı Borçlar Kanunu’nun 122. Maddesidir. Bu maddeye göre karşı taraf kazada bir kusuru bulunmadığını ispat etmelidir. Şayet ispat edemiyorsa araçta meydana gelen kaybı ödemesi gerekir.

Araç Değer Kaybı Davalarında Neler Talep Edilebilir?

Araç değer kaybında dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alan diğer önemli konuda bu davaların nasıl açıldığıdır. Araç değer kaybı davalarında, araçta meydana gelen hasar miktarı, hasara uğramış araçta meydana gelen değer kaybı ve onarım için gereken zararda talep edilebilir. Eğer kazada değer kaybına uğrayan araç kiralık ise araçta meydana gelen ulaşım giderleri de araç değer kaybı davasında talep edilebilen tutarlardır.

Araç Değer Kaybı Davaları Hangi Durumda Açılabilir?

Araç değer kaybında dikkat edilmesi gerekenler hususunda önemli bir konuda davanın hangi durumlarda açılabileceğidir. Araç değer kaybı davaları, aracında değer kaybı meydana gelen kişilerin uğradığı zararı kusurlu taraftan ya da kusurlu tarafın trafik sigortasının yapılmış olduğu sigorta şirketinden zararın tanzim edilemediği zaman açılabilir. Örneğin; Kaza günü itibariyle piyasadaki rayiç bedel 40 Bin TL olan davaya konu aracın kaza sonrası değeri 35 Bin TL’ye düşmüştür. Kaza tespit tutanağının ilgili sigorta şirketine ibraz edilmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmaması sebebiyle, uğradığı değer kaybı ve sair hususların tazmini için eldeki araç değer kaybı davasının açılması talep edilir.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nce 23.09.2010 tarihinde yayınlanan sektör duyurusu ile araç değer kaybı tespitinin kara araçları branşında ruhsat sahibi sigorta ekspertsiz tarafından yapılabileceği belirtilmiştir. Yani araç değer kaybı hesaplaması ekspertizlerce yapılmaktadır. Araç değer kaybı hesaplaması için hasar geçmişi ve niteliği, kilometresi, marka ve model bilgisi, üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi, Pazar değeri gibi faktörler esas alınmaktadır.

Mahkemeler öncelikle bilirkişi incelemesi talep etmektedirler. Araçlarda kaza sonrası değer düşüklüğü, araçtaki hasarın büyüklüğü, dolayısıyla yapılan onarımın büyüklüğü ve tamirat sırasında işçilik kalitesi ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Sonuç olarak değer tespit ve tazminat davası açılabilmesi için karşı tarafın kazada kusurlu olması ve onarım yapılan kısımların kaza öncesi sağlam ve orijinal olması gerekmektedir. Örneğin, araç daha önce şasi bir onarım gördüyse bu durum aracın daha önce de kaza geçirdiğini gösterir. Yani araç daha önce değer kaybı yaşamıştır ve bu durumda ikinci bir değer kaybından söz edilemez. Bunun yanında farlar, silecekler, camlar, stoplar, tamponlar ve jantlar gibi onarım gerektirmeyen değişim isteyen parçalar için değer kaybı uygulanmamaktadır.

Araç değer kaybına uğramış araçlarda bu koşullar bulunmaktaysa ilk olarak değer tespiti yaptırılır. Mahkeme daha sonra bilirkişi atayacak, bilirkişi ise hasarın ve onarımın boyutlarına bakarak araçtaki değer kaybını gösteren bir rapor sunacaktır. Arkasından da araçta bu duruma neden olan aleyhine tazminat davası yani araç değer kaybı davası açılır.

3 Yorum

Bir Yorum Yap

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?