Makaleler

Araç Değer Kaybı Davası

arac-deger-kaybi-davasi

Araç Değer Kaybı başvuru formunu doldurarak araç değer kaybı işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla hızlı bir şekilde masraf olmadan sağlayabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak kazazedelere kurulduğumuz günden bu yana hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok sayıda kazazedenin / araç sahibinin sigorta şirketlerinden tahsil edemediği değer kaybı, pert araç, hasar bedellerini tahsil etmelerini sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Bu yazımızda sigorta şirketlerine yapılan yazılı başvuru sonrasında 15 günlük yasal sürede ödeme yapılmadığı takdirde açılabilecek olan araç değer kaybı davasını anlatacağız.

Araç değer kaybı tahsili için hemen 0543 65 65 905 ara!

Araç değer kaybı, çift taraflı olarak gerçekleşen trafik kazası sonucunda aracınızın piyasa rayiç değerine göre yaşamış olduğu değer düşüklüğüne verilen addır. Araç değer kaybı, kusur oranında karşı tarafın kendisinden istenebileceği gibi karşı tarafın sigorta şirketinden istenebilmektedir. Yazımızda araç değer kaybının sigorta şirketinden yazılı olarak istenmesine (araç değer kaybı başvurusu) rağmen on beş günlük yasal sürede ödeme yapmayarak temerrüde düşen sigorta şirketine karşı kullanabilecek olan yasal haklardan birisi olan dava hakkında bilgi verilecektir.

Kusurlu olan aracın sigorta şirketi temerrüde düştükten sonra zarar gören dava hakkını iki merciiden birisinde dava açarak kullanabilir. Bunlar sırası ile Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Sigorta Tahkim Komisyonu’dur.

Araç Değer Kaybı Davası, Görevli Mahkeme: Asliye Ticaret Mahkemesi

Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde zararın tazmini için dava açılabilir. Ancak biz bu yolu genel olarak önermemekteyiz.  Genel adli mahkemelerin iş yükü sonucunda ilk derece mahkemelerinde bir davanın sonuçlanması bugün ortalama 18 ayı bulmaktadır. İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar istinaf incelemesine tabi tutulduğunda bu süre 24 ayı geçmektedir. İcra işlemlerini de dahil ettiğimizde 30 aylık başka bir ifade ile 2.5 yıllık bir süre karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple biz değer kaybı davalarında Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulmasını öneriyoruz.

Sigorta şirketleri tacir sıfatını aldıkları için araç değer kaybı davaları görev yönünden Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde değil Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde açılması gerekmektedir. Asliye Ticaret Mahkemeleri’nin bulunmadığı yerlerde araç değer kaybı davaları Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla açılması gerekmektedir.

Araç değer kaybı davası, haksız fiil eyleminin gerçekleştiği başka bir ifade ile trafik kazasının gerçekleştiği yerdeki görevli mahkemede açılabileceği gibi davalı sigorta şirketinin merkezinin ya da bölge müdürlüğünün bulunduğu yerde de açılabilir.

Araç Değer Kaybı Davası: Sigorta Tahkim Komisyonu

yargıtay arac deger kaybi arac deger kaybi

Sigorta Tahkim Komisyonu, Sigortacılık Kanunu çerçevesinde kurulmuş olan kendi nezdinde görev alan hakemlerin vermiş olduğu kararlar mahkeme ilamı niteliğinde olan bir merciidir. Sigorta Tahkim Komisyonu, İstanbul’da bulunmaktadır. Komisyonun uhdesinde hakimler değil kanunda gerekli niteliklere haiz kişiler hakemlik görevini yürütmektedir. Komisyonda görülen uyuşmazlıklar tıpki mahkemelerdeki gibi Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu gibi kanun ve alt mevzuatlar çerçevesinde sonuçlandırılmaktadır.

Sigorta şirketleri ile gerçek ya da tüzel kişilerin yaşamış olduğu hukuki ihtilaflara çözüm sağlamak için kurulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonu araç değer kaybı davalarını da hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaktadır. Sigortacılık Kanununa göre bir uyuşmazlık dosyası hakeme tevdi edildikten sonra 4 ay içerisinde çözüme kavuşturulmak zorundadır. Bir aylık başvuru-raportör-hakem tayini süreci, 4 aylık yargılama ve son olarak 1 aylık karar yazımı tebliğ süreci dikkate alındığında pratikte 5.000,00TL’ye kadar olan bir hukuki uyuşmazlık hakkında 6 ay içerisinde karar verilmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda 5.000,00 TL’ye kadar ki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar kesin niteliktedir. Tarafların istinaf, temyiz ya da benzeri bir üst yargı yoluna başvuru hakkı olmayıp ancak tahkim yargılamasının iptaline yönelik iptal davası hakları mevcuttur ki buradan müspet yönde karar almak çok düşük bir ihtimaldir.

5.000,00 TL üzerindeki hukuki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlara ilişkin olarak İtiraz Hakem Heyeti’ne taraflar başvuruda bulunabilir. İtiraz hakem heyeti dosya kendilerine tevdi edildikten sonra 2 ay içerisinde dosya hakkında karar vermek zorundadır. 40.000,00TL’ye kadar ki uyuşmazlıklarda itiraz hakem heyetinin vermiş olduğu karar kesin olup istinaf ya da temyiz yoluna başvurulamaz. 40.000TL üzerindeki uyuşmazlıklar için Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabilir.

Uyuşmazlığa Konu Miktar (TL) Başvuru Ücreti (TL)
0 –  5.000 100
5.001 – 10.000 250
10.001 – 20.000 350
20001- …. Uyuşmazlık tutarının%1,5’u ( En az 350 TL olmak üzere)

Araç Değer Kaybı Davası Masrafı

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılırken/dava açılırken gerçekleştirilen başvuru ücreti 5.000,00TL’ye kadar ki değer kayıpları için 100,00 TL’dir. Daha fazla olan araç değer kaybı taleplerinde bu başvuru ücreti de tablodaki gibi değişkenlik göstermektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda gerçekleştirilen araç değer kaybı davası hakem yargılamasında bilirkişi raporlarına ortalama 350,00 TL kadar bir ücret ödenmektedir.

Daha önceki yazılarımızda da izah ettiğimiz üzere araç değer kaybının tespiti açısından daha ilk başta sigorta şirketine başvuruda bulunurken araç değer kaybı eksper raporu ile başvurmak bir yol haritası çizecek olduğundan araç değer kaybı eksper raporunun kaza sonrasında araç onarımdan çıkar çıkmaz alınması oldukça önemlidir. 2018 yılında ortalama araç değer kaybı eksper raporu 250,00 TL’dir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda görülen dava sonuçlanınca araç değer kaybının tahsili için kararın icraya koyulması gerekmektedir. Bunun içinde ortalama 100,00 TL kadar masraf yapılmaktadır.

Araç değer kaybı davası uzmanlık gerektiren bir süreç olduğu için işinin ehli avukatlar eliyle yürütülmesi gerekmektedir. Bu sebeple 100,00TL’de notere vekaletname masrafı olarak gitmektedir. Toplamda 900,00 TL’lik bir masraf yapılmakta olup dava kazanıldığı takdirde bu masraflar yargılama gideri olarak geri alınmaktadır.

Sonuç

Araç Değer Kaybı DavasıAraç değer kaybı davası, baştan sona uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Bu davaların açılmasından önce profesyonel bir eksperden alınacak rapor hayati önemde olduğu Tahkim nezdinde açılan davanın da  bir avukat tarafından yürütülmesi oldukça önemlidir. Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak ekibimizde yer alan uzmanlarımız ve ekibimiz ile araç değer kaybı tazminatınızı tahsil etme sürecinizde sizlere yardımcı olabiliriz. Bize ulaşmak için 0543 65 65 905 numaralı telefonu arayabileceğiniz gibi hemen sağ köşede yer alan iletişim formunu doldurarak bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Uzmanlarımız size en kısa sürede geri dönüş sağlayacaktır.

Değer Kaybı Hesaplama

Araç değer kaybı hesaplama işleminde etkisi bulunan pek çok değişken vardır. Değişkenlerin bazıları araç, bazılarıysa araç kullanım şekliyle ilgilidir. Değer kaybı hesaplama için kullanılan değişkenler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Üretim yılı
  • Hasar geçmişi ve niteliği
  • Kilometresi
  • Marka ve model bilgisi
  • Trafiğe çıkış tarihi
  • Pazar değeri bu hesaplamaya etki eden faktörlerden bazılarıdır.

Yazar Hakkında

Değer Kaybı Danışmanı

Değer Kaybı Danışmanı, 10 yılı aşkın bir süredir araç değer kaybı konusunda uzmanlaşmış bir danışmanıdır. Kaza sonrası aracınızın ikinci el piyasa değerinde meydana gelen düşüşü telafi etmek için size yardımcı olabilir.

Değer Kaybı Danışmanı, sigortacılık alanındaki geniş deneyimine ve araç değer kaybı konusundaki uzmanlığına dayanarak, sizin için en iyi tazminat miktarını almanızı sağlayacaktır.

Bir Yorum Yap

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?