Makaleler

Araç Değer Kaybı Zamanaşımı Süresi

Araç Değer Kaybı Zamanaşımı Süresi
Yazar

Araç Değer Kaybı başvuru formunu doldurarak araç değer kaybı işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla hızlı bir şekilde masraf olmadan sağlayabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Zamanaşımı Süresi

Araç Değer Kaybı Zamanaşımı Süresi

Aracınızın karışmış olduğu trafik kazasının gerçekleşmiş olduğu tarihten itibaren başlayan iki yıllık süre içerisinde aracınızın değer kaybı için sigorta şirketine başvurarak aracınızda gerçekleşen değer kaybının tahsilini isteyebilirsiniz. İki yılı aşkın bir süre önce gerçekleşen bir kazadan kaynaklı olarak aracınızın değer kaybını isteyemezsiniz.

Araç değer kaybı tahsili için hemen 0543 65 65 905 ara!

Araç Değer Kaybı Zamanaşımı’nın Hukuki Dayanağı

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 72. maddesi, “Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar” hükmünü içermektedir.

Araç değer kaybı taleplerinde de Türk Borçlar Kanunu‘nun 72. maddesinde düzenlenen iki yıllık görece ve on yıllık kesin zamanaşımı süreleri uygulanmaktadır.

İki yıllık sürenin başlangıcı araç sahibinin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren başlamaktadır. Zarar ve sorumludan hangisi daha sonra öğrenilirse, zamanaşımı süresi son öğrenme gününden itibaren başlar.

Zarar görenin tüzel kişi olduğu hallerde ise dava açmaya yetkili olan tüzel kişi organlarının öğrenme tarihi ile başlamaktadır.

Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak bu süreçte sizlere en iyi desteği vermek için yanınızdayız.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı, kaza sonucu bir araçta meydana gelen değer kaybını ifade eder. Araçta meydana gelen bu maddi hasar nedeniyle araç ikinci el piyasasına olması gerekenden daha düşük bir bedelle düşer ve bu durum değer kaybı olarak tanımlanır. Hasar değer kaybına neden olan bu kazalarda, aracın tamir işlemi eksiksiz ve tam olarak yapılsa da aracın satış fiyatı kazadan önceki fiyatına göre çok daha düşük olacaktır. Kaza öncesindeki fiyat ve kaza sonrasındaki fiyat arasındaki farka araç değer kaybı denmektedir.

Araç değer kaybına uğrayan kişilerin, değer kaybına neden olan kazadan sonra söz konusu kaybın talep edebilmeleri için süreleri kısıtlıdır. Bu süre içerisinde eğer değer kaybı için başvuru yapılmazsa zarara uğramış kişiler hak kaybına uğrayacaktır. Bu süreye araç değer kaybı zaman aşımı süresi denilmektedir. Hasar değer kaybının meydana geldiği olaylarda araç değer kaybı zamanaşım süresi geçmeden önce değer kaybı talebini tek bir taraf talep edebilir.

Araç Değer Kaybı Zamanaşım Süresi Geçmeden Önce Değer Kaybını Kimler Talep Edebilir?

Araç değer kaybı davalarında, araç değer kaybı zamanaşımı süresi geçmeden sadece meydana gelen kazada kusuru bulunmayan kişi talepte bulunabilir. Kusurlu hale gelmiş aracın sahibi, meydana gelen hasarın tespitinin ardından aracında meydana gelen değer kaybını sorumlu kişilerden araç değer kaybı zamanaşım yaşanmadan talep edebilir.

Araç Değer Kaybı Zamanaşım Süresi Geçmeden Önce Araç Değer Kaybı Kimden Talep Edilebilir?

Araç değer kaybı davalarında, öncelikle trafik kazasına karışan kusurlu araç sahibi bu aracın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta (Trafik Sigortası) poliçesini düzenleyen sigorta şirketi, araç işleteni, aracı kullanan kişi müştereken ve müteselsilen ödemekle yükümlüdürler. Araç değer kaybı zamanaşım süresi geçmeden önce sayılan sorumlulardan birine ya da aynı anda tamamına başvurularak araç değer kaybının tahsili talep edilebilir. Zarara uğrayan araç sahiplerinin trafik sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava veya tahkim yoluna gitmeden evvel ilgili sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunması zorunludur. Sigorta şirketinin bu başvuruyu tamamen ya da kısmen reddetmesi ve/veya başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde (Trafik Sigortasında 15 gün) yazılı olarak cevaplamaması halinde hukuki yollara başvurulabilmesi mümkündür. Bir diğer önemli husus ise kaza tarihi ile ihbar tarihi arasından mülkiyet değişimi olan araçlara ilişkin taleplerin sigorta şirketleri tarafından karşılanamayacağıdır.

Araç Değer Kaybının Talep ve Tahsilinde Zamanaşımı Süresi Nedir?

Araç kazalarında meydana gelen hasarların tazminine yönelik işlemler, görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrayacaktır.

Hal böyleyken, kusursuz araç sürücüsü, aracında oluşan değer kaybının tahsili için kazanın meydana geldiği tarihten itibaren iki yıl içinde yani araç değer kaybı zamanaşım meydana gelmeden önce ilgili sigorta şirketine başvuru yapmalıdır.

Araç Değer Kaybı Zamanaşımı Süresi, Araç Değer Kaybı Zamanaşım,

Araç Değer Kaybına Sebebiyet Veren Hangi haller Araç Değer Kaybı Teminatı Kapsamı Dışındadır?

Araç değer kaybının araç değer kaybı zamanaşımı süresi geçmeden talep edilebilmesi için, her halükarda en az iki aracın trafik kazasına karışması gerekir. Tek bir aracın karıştığı kazaların tarafı olan sürücü ve kusurulu olan kişi araç değer kaybı teminatını talep edemez. Bunun nedeni araç değer kaybının kazaya karışan 2. Bir aracın sürücüsünden ya da kusurlu olan sürücüden temin edilmektedir.

Yine trafik kazasının oluşmasında kendisine % 100 kusur atfedilen taraf, aracında oluşan değer kaybına ilişkin talep hakkına sahip değildir. Bir başka söylemle, araç değer kaybı talebinde bulunacak tarafa yüklenebilecek kusur oranı, maksimum % 50 oranında olmalıdır.

Ayrıca mini onarım ile giderilebilen basit kaporta, plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı hasarları ile ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın vidalı parçalarda yapılan onarım/değişim ile giderilebilen hasarlar değer kaybı teminatı kapsamı dışındadır.

Aynı yerde birden fazla hasar olması veya araç geçmişinde 3 ve daha fazla hasar olması, araç kilometresinin 165.000 km’den fazla olması hallerinde de araç değer kaybı zaman aşımı süresi geçmese dahi değer kaybı alınabilmesi çok zor olmaktadır.

Yazar Hakkında

7 Yorum

 • Sayın yetkili,

  Aracım 128.000 kilometrede iken 2016 Haziran ayında kaza yaptım. Ben tamamen kusursuzdum. Arkadançarpan araç %100 kusurluymuş. Benim aracım 2016 model Opel Astra. Aracım da değer kaybı oluşmuş mudur? Nasıl tahsil edebilirz?

  • Merhaba Deniz Bey,

   Anlatımınız üzerinden bir ön değerlendirme yaptığımızda aracınızda bir değer kaybının oluştuğu kanaatine varıyoruz. Kaza tarihini Haziran 2016 olarak belirtmişsiniz. Haziran 2018 tarihine dek değer kaybı hakkınız mevcuttur. Ancak Haziran 2018 tarihinden sonra değer kaybı başvuru hakkınız zamanaşımı nedeniyle zayi olacaktır. Ancak kesin bir cevap verebilmemiz için lütfen https://degerkaybidanismani.com/arac-deger-kaybi-basvurusu/ adresindeki başvuru formunu doldurarak başvurunuz. Tarafımızca size en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.

   Tekrar belirtmek gerekirse araç değer kaybı hesaplanırken aşağıdakilere dikkat edilir:
   Araç marka ve modeli
   Aracın üretim tarihi
   Aracın trafiğe çıkış tarihi
   Aracın kilometresi
   Aracın muadillerinin ikinci el piyasasındaki rayiç değeri
   Aracın hasar geçmişi ve niteliği dikkate alınarak hesaplanır.

   Araç Değer Kaybı İçin Gerekli Belgeler de şunlardır:
   Araç Ruhsat Fotokopisi
   Sürücü Belgesi Fotokopisi
   Kaza Tespit Tutanağı
   Alkol Raporu
   Kaza ve Onarıma İlişkin Fotoğraflar

   İyi günler dileriz. Saygılarımızla.
   Araç Değer Kaybı Danışmanı

  • Merhaba Hikmet Bey,

   Araç değer kaybı tazminatında zamanaşımı ne yazık ki 2 yıldır. Mevcut kazanızda ne yazık ki zamanaşımı gerçekleştiği için araç değer kaybının tahsili mümkün değildir.

   Saygılarımızla
   Araç Değer Kaybı Danışmanı

 • merhaba,
  Eylül 2015 tarhinde kaza yaptım. karşı taraf %100 kusurlu bulundu.
  Bu değer kaybı tahsilatını araçımı satarken öğredim.
  sigorta şirketine başvuruda bulundum ama dosya 2 yıllık zaman aşımından ötürü red oldu.
  72. maddeye göre 2 yıllık göreceli ve hak sahbinin öğrenme zamanına göre değişir diye bir ibare var.
  değer kaybını sigorta şirketinden nasıl tahsil edebilirim.
  iyi çalışmalar

  • Merhaba Çiğdem Hanım,

   Araç değer kaybı tahsili için iki yıllık zamanaşımının geçmemiş olması gerekmektedir. Ne yazık ki Eylül 2015’ten bu yana 2 yıllık zamanaşımı dolduğu için değer kaybınızı dava ya da tahsil edemezsiniz.

   Saygılarımızla

Bir Yorum Yap

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?