Yargıtay İçtihatları

Araç Değer Kaybı İşten Kovulma Sebebi

arac-deger-kaybi-isci-kavolma-is-akdi-fesih

Araç Değer Kaybı başvuru formunu doldurarak araç değer kaybı işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla hızlı bir şekilde masraf olmadan sağlayabilirsiniz.

Araç değer kaybı ile ilgili olarak iş hayatında pek çok soru çalışanların kafasını karıştırıyor. Özel sektörde bilindiği üzere bazı çalışanlara şirket tarafından araç veriliyor. Bu konuda da merak edilen sorulardan biri çalışan kişi şirket arabasıyla kaza yapar ve araç değer kaybına uğrarsa işten çıkarılabilir mi? Araç değer kaybı işçiden talep edilebilir mi?

arac-deger-kaybi-isci-kavolma-is-akdi-fesihİşçi, Trafik Kazası, Araç Değer Kaybı

Özel sektörde bazı çalışanlar şirket arabalarını kullanıyor. Bu noktada akıllara “Şirket tarafından verilen arabayla kaza yaparsam ve araç değer kaybı gerçekleşirse işten çıkarılır mıyım?” sorusu geliyor.

İş Kanunu’na göre, işçinin işini özenle yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Şahsi bir hatadan dolayı şirket zarara uğramış ise uğranılan bu zarar çalışana ödetilebilir. Ancak bu gerekçe ile işveren çalışanı tazminatsız işten çıkaramaz. Ama çalışan sürekli hata yapıyorsa ve bu durum da yapılan işi etkiliyor ise, çalışan bu konuyla ilgili yazılı uyarılırsa ve bu hata devam ediyorsa şirket çalışanı işten çıkarıp, tazminat ödemeyebilir.

Konuyla ilgili olarak daha önce gerçekleşmiş olayda Yargıtay’ın verdiği bir karar var: ”Somut olayda, yazılı bir fesih bildirimi bulunmamakta ise de, iş sözleşmesinin İş Kanunu’nun 25/II-ı maddesi uyarınca feshedildiği ileri sürülmüştür. Bu nedenle salt davacının fesihten önce savunmasının alınmamış olması feshi geçersiz kılmaz. Trafik kazası sonucu 8.022. YTL zarar meydana gelmiştir. Her ne kadar belirtilen zarar sigorta şirketi tarafından karşılanmış ise de, aracın tamir süresince çalıştırılmaması, kaza nedeniyle oluşan değer kaybı, sonraki sigorta işleminde hasarsızlık indiriminden yararlanamama gibi hususlar göz önünde bulundurularak oluşan zarar miktarı nedeniyle iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğinin kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerekir.” (10.7.2006, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, E.2006/16499, K.2006/20608)

Araç Değer Kaybı, İşçi Trafik Kazası, Dava Sonucu

1 – İşçinin işyerine ait araçla trafik kazası yapması sonucu araçta oluşan zarar sigorta şirketi tarafından karşılansa bile, aracın tamir süresince çalıştırılmaması, kaza nedeniyle oluşan araç değer kaybı, sonraki sigorta işleminde hasarsızlık indiriminden yararlanamama gibi hususlar göz önünde bulundurularak oluşan zarar miktarı nedeniyle, işyerine ait araçla trafik kazası yapan işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi mümkündür.

2 – İşçinin ihmali ve kastı sonucu işyerine ait araç, makine vb. hasara uğrarsa ve oluşan zarar işçinin 30 günlük ücretini aşıyorsa, işverenin işçinin sözleşmesini bu nedenle İş Kanunu’nun 25/II-ı maddesi uyarınca feshetmesi durumunda, işçinin savunmasının fesihten önce alınmamış olması feshi geçersiz kılmaz.

3 – İşçinin açtığı işe iade davasının reddine karar verilmesi gerekir.

Yazar Hakkında

Değer Kaybı Danışmanı

Değer Kaybı Danışmanı, 10 yılı aşkın bir süredir araç değer kaybı konusunda uzmanlaşmış bir danışmanıdır. Kaza sonrası aracınızın ikinci el piyasa değerinde meydana gelen düşüşü telafi etmek için size yardımcı olabilir.

Değer Kaybı Danışmanı, sigortacılık alanındaki geniş deneyimine ve araç değer kaybı konusundaki uzmanlığına dayanarak, sizin için en iyi tazminat miktarını almanızı sağlayacaktır.

Bir Yorum Yap

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?