Yargıtay İçtihatları

Yargıtay: Araç Değer Kaybı, Kazanç Kaybı, Tamir Bedeli

yargıtay arac deger kaybi

Araç Değer Kaybı başvuru formunu doldurarak araç değer kaybı işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla hızlı bir şekilde masraf olmadan sağlayabilirsiniz.

yargıtay arac deger kaybi

17. Hukuk Dairesi         2016/19782 E.  ,  2017/10587 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne,dair verilen hükmün süresi içinde davalı … tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili özetle: davalı …’in maliki olduğu, davalı şirkete trafik sigortası ile sigortalı…plakalı aracın davalı …’ın sevk ve idaresinde iken müvekkiline ait … plakalı araca arkadan çarpması neticesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, kazada arkadan çarpan davalı sürücünün tamamen kusurlu olduğunu, yaptırdıkları delil tespitinde 6.570,26 TL’lik zarar tespit edildiğini, müvekkilinin beş gün boyunca aracı kullanılamaması sonucunda 750,00 TL kazanç kaybı olduğunu, ayrıca aracın 1.500,00 TL değer kaybına uğradığını belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla tamir bedeli olarak 6.570.26 TL, değer kaybı olarak 1.500,00 TL ve kazanç kaybı olarak 750,00 TL ile tespit davası giderleri olarak 783,70 TL’nin davalılardan (davalı şirket kazanç kaybından hariç olmak üzere) müştereken muteselsilen tahsilini dava ve talep etmiştir.
Davalı kazada kusurunun olmadığını, istenen bedellerin fahiş olduğunu, aracın değer kaybına uğramadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre, Davacının onarım bedeli olarak açtığı davasının kısmen kabulü ile 4.937,95 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte, Davacının işçilik değeri olarak açtığı davasının kabulü ile 1.500,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte,Davacının değer kaybı(kazanç kaybı) olarak açtığı davasının kabulü ile 1.500,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte olmak üzere toplam 7.937,95 TL nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine; hüküm, davalı … tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşan ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı …’nın yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 406,68 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı …’dan alınmasına 15/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında

Değer Kaybı Danışmanı

Değer Kaybı Danışmanı, 10 yılı aşkın bir süredir araç değer kaybı konusunda uzmanlaşmış bir danışmanıdır. Kaza sonrası aracınızın ikinci el piyasa değerinde meydana gelen düşüşü telafi etmek için size yardımcı olabilir.

Değer Kaybı Danışmanı, sigortacılık alanındaki geniş deneyimine ve araç değer kaybı konusundaki uzmanlığına dayanarak, sizin için en iyi tazminat miktarını almanızı sağlayacaktır.

Bir Yorum Yap

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?