Yargıtay İçtihatları

Yargıtay: Araç Değer Kaybı, Kusurlu Araç Kusur Oranı Tespiti

yargıtay arac deger kaybi
Yazar

Araç Değer Kaybı başvuru formunu doldurarak araç değer kaybı işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla hızlı bir şekilde masraf olmadan sağlayabilirsiniz.

yargıtay arac deger kaybi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/18030E., 2016/5795K. Ve 11.05.2016 tarihi emsal kararı şu şekildedir:

 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  • K A R A R-

Davacılar vekili, davalı …’ne zmms poliçesi ile sigortalı ve …yönetimindeki araç kırmızı ışıkta geçmek suretiyle müvekkillerinin murisi …’a ait araca çarptığını ve araçta hasar ve değer kaybı meydana geldiğini belirterek şimdilik 6.000,00 TL hasar ve değer kaybı bedelinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı … vekili davanın reddini savunmuştur.

Davalı … kazanın meydana gelesinde davacı sürücünün kusurlu olduğunu talep edilen tazminatın fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre, dava konusu kazanın oluşumuna davacı sürücü … tamamen kendi kusuru ile sebebiyet verdiği davalı yanın bir kusurunun olmadığı anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine, karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasıdan kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.

Somut olayda, her iki taraf kaza esnasında kendisine yeşil ışık yandığını ve diğer tarafın kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etmiştir. Dosya kapsamında bulunan Adli tıp Kurumu Trafik İhtisas dairesinden alınan 09.03.2010 tarihli bilirkişi raporunda alternatifli olarak kırmızı ışıktan geçme durumuna göre kusur oranı tayin edilmiştir. Bu haliyle meydana gelen kazada hangi araç sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği belirlenmiş değildir.

Bu durumda, Dairemizin yerleşik içtihatları uyarınca tarafların kazanın meydana gelmesinde %50 oranında kusurlu olduğu kabul edilerek zararın yarı yarıya paylaştırılması gerekmektedir. Mahkemece, davalı sürücünün kazanın meydana gelmesinde %50 oranında kusurlu olduğu kabul edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, 11/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında

Bir Yorum Yap

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?