Yargıtay İçtihatları

Yargıtay: Kazanç Kaybı, Değer Kaybı, Hasar Bedeli

yargitay-emsal-karar-deger-kaybi-kazanc-kaybi-hasar-bedeli

Araç Değer Kaybı başvuru formunu doldurarak araç değer kaybı işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla hızlı bir şekilde masraf olmadan sağlayabilirsiniz.

yargitay-emsal-karar-deger-kaybi-kazanc-kaybi-hasar-bedeli17. Hukuk Dairesi         2016/19965 E.  ,  2017/10992 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
– K A R A R –
Davacı vekili dava dilekçesinde; 03/11/2014 tarihinde müvekkil şirket adına kayıtlı … plakalı Mercedes Sprinter marka araca, davalı şirket adına kayıtlı …plakalı aracın arkadan çarpması sonucu maddi hasara sebep olduğu, bu hasar nedeniyle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00 TL değer kaybı, 1.000,00 TL kazanç kaybı, 1.000,00 TL hasar bedeli ve 1.000,00 TL hasarsızlık indirimi zararı nedeniyle 4.000,00 TL tazminatın kaza tarihi itibariyle faizi ile birlikte tahsilini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıdan alınmasını talep ve dava etmiştir.


Davalı … cevap dilekçesinde; meydana gelen hasarın çok küçük olduğunu … plakalı aracın zorunlu trafik sigortası ve kaskosunun bulunduğunu hasarın bu aracın … ve kaskosundan ödenmesi gerektiğini, dava nedeniyle davacı tarafın küçük bir kazadan haksız kazanç elde etmeye çalıştığını, tüm masraflarla ilgili olarak … firmasına gidilmesi gerektiğini, haksız açılmış davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Davalı … şirketi vekili cevabında; dava konusu aracın … sigortası bulunduğunu, bu sebeple davanın … şirketine ihbarını ve reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve dosya kapsamındaki bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulüne, 700,00 TL değer kaybı, 850,00 TL hasar bedeli, 900,00 TL kazanç kaybı bedeli olmak üzere toplam 2.450,00 TL’nin kaza tarihi olan 03/11/2014 tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, Fazla ilişkin isteğin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı … tarafından temyiz edilmiştir.

Yazı İçeriği

SONUÇ:

Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirlenen kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı …’ın yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 125,36 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı …’dan alınmasına 27.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında

Değer Kaybı Danışmanı

Değer Kaybı Danışmanı, 10 yılı aşkın bir süredir araç değer kaybı konusunda uzmanlaşmış bir danışmanıdır. Kaza sonrası aracınızın ikinci el piyasa değerinde meydana gelen düşüşü telafi etmek için size yardımcı olabilir.

Değer Kaybı Danışmanı, sigortacılık alanındaki geniş deneyimine ve araç değer kaybı konusundaki uzmanlığına dayanarak, sizin için en iyi tazminat miktarını almanızı sağlayacaktır.

Bir Yorum Yap

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?