Makaleler

Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır? Kimden Alınır?

arac-deger-kaybi-nasil-alinir-kimden-ankara-istanbul-izmir

Araç Değer Kaybı başvuru formunu doldurarak araç değer kaybı işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla hızlı bir şekilde masraf olmadan sağlayabilirsiniz.

arac-deger-kaybi-nasil-alinir-kimden-ankara-istanbul-izmir15.03.2019 Cuma günü yayınlanan ilk yazımızda araç değer kaybı tazminatının ne olduğu ve bu tazminatın belirlenmesindeki kriterler üzerinde durmaya çalışmıştık. Bugünkü yazımızda ise araç değer kaybı tazminatının kim tarafından hesaplandığı, kimlere başvuru yapılabileceği ve yasal sürecin nasıl işlediği üzerinde durmaya çalışacağız.

Araç değer kaybı tazminatının bir haksız fiil tazminatı olduğunu dünkü yazımızda izah etmiştik. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90’ıncı maddesi şu şekildedir:Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu Kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.”

Trafik Sigortası Genel Şartları ekinde araç değer kaybı hesaplama cetveli bulunmaktadır. Araç değer kaybı tazminatının bu cetvele göre hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplamayı kara araçları branşında uzman olan sigorta eksperlerinin yapması gerekmektedir. Sigorta eksperleri dışındaki kişilerin hesaplamaları sağlıklı olmayıp, yasal süreçte sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Birden çok sayıda araç değer kaybı hesaplama yöntemi bulunsa da meri hukuk bağlamında geçerli yöntem bahsettiğimiz hesaplama cetvelidir. Başka bir ifade ile sahibinden.com ya da yetkili servis üzerinden bilgi alınarak, “bu araç hasarlı, kafadan 10.000TL değer kaybı vardır” hesaplamaları hukuken geçersizdir. Hesaplamada onarım gören her bir parçanın, işçilik bilgisinin büyük önemi mevcuttur. Parça onarımı ile değişimi hesaplamada farklı katsayılara karşılık gelmektedir.

Aracınızla bir kazaya karıştınız ve siz %100-tam kusurlu değilsiniz. Karşı tarafın da trafik sigortası mevcut olsun, aracınız 50.000 kilometrede ve 2017 model daha önceden de kazası yok. Bu kaza sonucunda sağ ön çamurluk ve sağ kapınız düzeltme işlemi ile boya işlemi gördü. Tüm bu masraflar karşı tarafın trafik sigortasından karşılandı. Hasar onarım bedeli olarak da TRAMER’e 15.000,00TL bir tutar işlendi. Şimdi ne yapacağız?

2019 yılı trafik sigortası maddi hasar teminat limiti 36.000,00TL’dir. Karşı tarafın trafik sigortasından 15.000,00TL hasar bedeli düşüldüğünde kullanılabilecek teminat limiti olarak 21.000,00TL kaldığı görülmektedir. Aracınızı yetkili ya da özel servisinizden teslim alıp, hasar dosyası da dosyaya atanan eksper tarafından kapatıldıktan sonra araç değer kaybı tazminatımızı almak için işlemlere başlamaya hazırsınız.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere araç değer kaybı tazminatı hakkında kara araçları alanında bir eksperden ücreti karşılığında rapor tanzim ettirmekte oldukça yarar bulunmaktadır. Bu rapor tazminat talebine ve dava sürecine ışık tutacaktır. Araç değer kaybı tazminatımızı alabilmek için kusurlu olan karşı tarafın aracının trafik sigortacısına başvuruda bulunmak gerekmektedir. Karayolları Trafik Kanununa göre sigorta şirketleri tazminat taleplerine 15 gün içerisinde cevap vermesi gerekmektedir. Sigorta şirketince 15 günlük yasal sürede mağdura cevap verilmediği ya da belli bir ödemenin yapıldığı ancak bu ödemenin zararı tazmin etmediği, eksik olduğu durumlarda mağdur tarafın sigorta şirketine dava açma hakkı ortaya çıkmaktadır.

Karşı tarafın trafik sigortasından istenilen tazminat alınamadığında iki yerde dava açma ihtimali ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri adliyelerde bulunan genel yetkili asliye hukuk mahkemesi iken diğeri ise Sigortacılık Kanununa göre kurulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonu’dur. Bugüne kadar ki tecrübelerimiz dahilinde genel mahkemelerdeki davaların 1,5-2 yılı bulduğu dikkate alındığında Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde açılacak bir davanın 4 ayda sonuçlandığı göz önüne alarak biz Sigorta Tahkim Komisyonunda dava açılmasını mağdurlara öneriyoruz.

Benim mağdur kazazedelere bir başka önerim sigorta şirketlerine yapılan başvuru ve dava süreci dahil olmak üzere tüm işlemleri alanında uzman avukat meslektaşlarımla takip etmeleridir. Takdir etmek gerekmektedir ki sigorta şirketleri her ne kadar mağdurların zararlarını tazmin etmek üzere kurulmuş olsa da sonuç itibariyle ticari kâr amacı güden özel tüzel kişilerdir. Bu çerçevede sigorta şirketleri kazazedelere hak ettikleri tazminatları eksik ödemekte ya da ne yazık ki hiç ödememektedir. Kazazedeler avukatsız ve değer kaybı tespitine ilişkin eksper raporsuz olarak sigorta şirketine başvuruda bulunduğunda sigorta şirketlerince çok düşük, komik rakamlarla geçiştirilmektedir. Öte yandan dava süreçleri usul hukuku, sigortacılık mevzuatı ve diğer mevzuata ilişkin özel bilgi gerektirdiğinde avukatsız dava yönetiminde hak kayıpları yaşanabilmektedir. Bu durumlarda da mağduriyetler artarak devam etmiş olmaktadır.

Örneğimize geri dönecek olursak; araç değer kaybı ekspertiz raporu ile araçta 7.500,00TL değer kaybı olduğu tespit edilmiş olsun. Mağdur veya vekili sigorta şirketine ödeme talebinde bulunduğunda sigorta şirketi 15 günlük yasal süre içerisinde 7.500,00TL altında bir ödeme yapar ya da hiç ödeme yapmazsa 16’ncı gün sigorta şirketine karşı dava açılması mümkündür.

Sigorta şirketine başvuru yaparken gerekli evraklar olarak; kaza tespit tutanağı, kaza yerine ilişkin fotoğraflar, karşı aracın trafik sigortası poliçesi, araç ruhsatları, sürücü belgeleri ile değer kaybımızı tespit ettirdiğimiz eksper raporunu sıralayabiliriz.

Bu yazımızda trafik kazasına sebebiyet veren aracın trafik sigortasının bulunduğu ve poliçe teminat limitinde yeterli miktarda bakiye alacak kısmının bulunduğu durumlarda araç değer kaybı tazminatının nasıl tahsil edilebileceği üzerine konuştuk. Gelecek yazımızda kazaya sebebiyet veren aracın trafik sigortasının bulunmadığı ya da mevcut hasarın 36.000,00TL üzerinde olduğu başka bir ifade ile teminat limitinin dolduğu durumlarda mağdur kazazedelerin hakları üzerinde duracağız. Esen kalın…

Yazar Hakkında

Değer Kaybı Danışmanı

Değer Kaybı Danışmanı, 10 yılı aşkın bir süredir araç değer kaybı konusunda uzmanlaşmış bir danışmanıdır. Kaza sonrası aracınızın ikinci el piyasa değerinde meydana gelen düşüşü telafi etmek için size yardımcı olabilir.

Değer Kaybı Danışmanı, sigortacılık alanındaki geniş deneyimine ve araç değer kaybı konusundaki uzmanlığına dayanarak, sizin için en iyi tazminat miktarını almanızı sağlayacaktır.

Bir Yorum Yap

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?