Haberler Yargıtay İçtihatları

Danıştay: Sigortalı İstediği Avukatı Seçebilecek

danıştay değer kaybı avukat

Araç Değer Kaybı başvuru formunu doldurarak araç değer kaybı işlemlerinizi tarafımız aracılığıyla hızlı bir şekilde masraf olmadan sağlayabilirsiniz.

Danıştay: Sigortalı İstediği Avukatı SeçebilecekDanıştay: Sigortalı İstediği Avukatı Seçebilecek

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Genel Şartları Tebliği’nin bazı maddelerinin yürütmesini durdurdu.

Ankara Barosu Başkanlığı, Resmi Gazete’de 14 Mayıs 2015’te yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliğ’in bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı.

Danıştay 15. Dairesi, Tebliğ’in iptali istenen bazı hükümlerinin yürütmesini durdurmuş, bazı istemleri ise reddetmişti. Daire kararına tarafların karşılıklı itirazı üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna geldi.

Kurul, Ankara Barosunun itirazını yerinde görerek, Tebliğ’in bazı bölümlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Avukat Seçme Hakkı

Tebliğ’in, “Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi” başlıklı maddesindeki, “Sigortalı, sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır.” ibaresini hukuka aykırı bulan Kurulun kararında, savunma hakkının olmazsa olmazının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde de belirtildiği üzere bireyin avukatını serbestçe belirleme hakkı olduğuna vurgu yapıldı.

Anayasa ve yasalarda da kişinin sözleşme hürriyetine sahip olduğu, temel hak ve hürriyetlerin, özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceğinin hüküm altına alındığı hatırlatılan kararda, “Bu durumda, anayasa uyarınca sözleşme özgürlüğünün sınırlanabilmesinin ancak kanunla mümkün olabilmesi karşısında, anılan Tebliğ düzenlemesi ile sözleşme özgürlüğüne sınırlama getirilmesinin anayasada güvence altına alınan sözleşme hürriyetine aykırı olduğu gibi, yasadan kaynaklı bir hak olan bireyin avukatını serbestçe belirlemesi hakkının Tebliğ ile ortadan kaldırılması sonucunu doğuran düzenlemede hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” ifadesine yer verildi.

Yazar Hakkında

Değer Kaybı Danışmanı

Değer Kaybı Danışmanı, 10 yılı aşkın bir süredir araç değer kaybı konusunda uzmanlaşmış bir danışmanıdır. Kaza sonrası aracınızın ikinci el piyasa değerinde meydana gelen düşüşü telafi etmek için size yardımcı olabilir.

Değer Kaybı Danışmanı, sigortacılık alanındaki geniş deneyimine ve araç değer kaybı konusundaki uzmanlığına dayanarak, sizin için en iyi tazminat miktarını almanızı sağlayacaktır.

Bir Yorum Yap

Konuşmaya başla...
1
Merhaba, Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak sizlere yardımcı olmaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?